d2be Business Coaching

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
d2be
www.d2be.nl
mei 2018

Het gebruikt van persoonsgegevens door d2be:
D2be verkrijgt persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon.

D2be verwerkt de volgende persoonsgegevens:
* N.A.W. gegevens
* Contactgegevens zoals, email en telefoonnummer
* Inhoud van communicatie
* Gegevens in een plan van aanpak
* IP adres (indien van toepassing en enkel anoniem)

D2be verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
* Het onderhouden van contact
* Een goede en efficiënte dienstverlening
* het verrichten van administratieve handelingen (planning, facturering e.d.)
* Verbetering van de dienstverlening

D2be verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

D2be zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Sommige gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat d2be zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals fiscale bewaarplicht.

Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met anderen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming geeft. D2be zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

D2be maakt gebruik van Google Analytics. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij het gebruik van de website optimaliseren.  De informatie wordt zo goed mogelijk geanomiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europesche Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Lichtenstein Noorwegen en Ijsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruikt wordt van Goolge Analytics, LinkedIn, Facebook of Instragram in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS” Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregeling.

Uw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen:
U heeft het recht om d2be een verzoek te doen tot inzake van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacy verklaring of een verzoek tot verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
d2be
debbie@d2be.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door d2be, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
D2be kan deze verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat uw op de hoogte blijft.