d2be Business Coaching

Heb jij ook een aflossingsvrije hypotheek? Dan heb je deze vast al een tijdje en inmiddels diverse levensfasen doorstaan. Mijn tip van de dag: Denk niet te lichtzinnig over deze hypotheek.

Er zijn op dit moment veel mensen die nog een aflossingsvrije hypotheek hebben. Dit is een lening die de bank heeft verstrekt voor de aankoop of verbouwing van je woning. Deze lening los je niet af, maar je betaalt alleen rente aan de bank. Dit maakt de lasten dan ook laag. Wat echter veel mensen zich niet beseffen, is dat deze lening bij veel banken toch wel een einddatum heeft. De lening is dus niet echt aflossingsvrij.

Het gaat vooral om mensen die in de jaren rond 2000/2001 een lening aflossingsvrij hebben gesloten. Toen is de hypotheekrente aftrek aangepast. De rente is vanaf dat moment nog maar 30 jaar aftrekbaar. Veel banken hebben de duur van de aflossingsvrije leningen hiermee gelijk gesteld. Veel van deze leningen lopen in 2025 tot circa 2035 af. Dit lijkt heel ver weg, maar is toch best al wel snel. Al over zo’n 7 tot 15 jaar.
Op de einddatum van de lening zal de bank dan niet bij je op de stoep staan om het geld terug te vragen. Wel zullen zij opnieuw toetsen of de hypotheek wel past op het dan aanwezige inkomen.

Dit kan een probleem zijn. Inmiddels zijn de criteria, om te kunnen lenen, strenger dan destijds. Daarbij kan het inkomen ook lager zijn dan toen (door minder werken, pensioen, werkloosheid, ziekte).  Als je dan op korte termijn met pensioen gaat, zal er ook naar het pensioen inkomen worden gekeken. De bank houdt rekening met pensioeninkomen 10 jaar voorafgaand aan het pensioen. Een pensioen inkomen is vaak toch lager dan het huidige inkomen. Dit houdt dus in dat de bank kijkt naar de leninglasten bij het inkomen op dit moment en als je 57 bent ook naar het inkomen over 10 jaar. Het kan dus zijn dat je bij pensioen minder kan lenen. Dan zou je dus een deel van je lening alsnog moet aflossen en in een kortere tijd. Dit brengt hogere lasten met zich mee.

Veel mensen zullen weliswaar een spaar- of beleggingsproduct hebben, waarmee de lening straks verlaagd wordt. Is je inkomen echter voldoende om dit te dragen? Er kan ook overwaarde zijn, wellicht dat de bank dan iets anders kijkt naar je inkomen? Echter zal de lening dan substantieel lager moeten zijn dan de waarde van je woning (<50%). En ook dat is geen garantie. Daarnaast zal het belastingvoordeel ook wegvallen, dit staat dan nog los van de beslissingen van het nieuwe kabinet.

Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt, is het dus naar mijn idee een goede tip om hier toch eens kritisch naar (laten) te kijken. Wellicht is het met de huidige lage rente het moment om over te sluiten naar een ander product met het oog op de toekomst. Stap naar je bank of adviseur als je meer wil weten.