Het verschil tussen marge en opslag
07 augustus 2022 

Het verschil tussen marge en opslag

Voor het bepalen van je verkoopprijs maak je gebruik van marge of opslag. Vaak worden deze twee begrippen door elkaar gehaald. En dat geeft een verschil in je opbrengst. 

Marge of opslag?

Het blijft een lastige. Marge en opslag gooien we vaak door elkaar.. Zelf moet ik ook altijd weer even goed m'n koppie erbij houden om te weten wat het verschil is ;-)

Het zijn ook best wat termen die we gebruiken om de prijs te berekenen en onze winst.  Denk aan brutowinst, brutomarge, marge, opslagpercentage. En zo nog meer.

Wat betekenen deze termen nou? En wanneer gebruik je dan welke? Eerst wat uitleg over een paar termen.
Laten we hierbij uitgaan van een verkoopprijs (omzet) van € 250 en een inkoopprijs van € 100, een marge van 60% en een opslag van 60%

Brutomarge

Dit noemen we ook wel de winstmarge. Dit bereken je door de verkoopprijs te verminderen met de inkoopprijs. (omzet - inkoop). Je verkoopt een product voor € 250 en de inkoop was € 100, dan is je bruto marge € 150.

Marge als percentage

De marge wordt vaak uitgedrukt in een percentage. En om dit te berekenen, deel je de brutomarge door de verkoopprijs. En vermenigvuldig je de uitkomst met 100%.

 ➡️ (brutomarge € 150 / verkoopprijs € 250) x 100% = marge 60%.

Maar stel dat je de marge wilt berekenen vanaf je inkoop. Dan is de rekensom anders. Er zijn een paar variabelen die je weet en die schrijf je op.

De verkoopprijs  € .....          is 100%, en wil je berekenen in geld
De inkooprijs is   € 100 -/-  is ... %, wil je berekenen naar percentage
De brutomarge is  € .....         is 60%, is de marge en wil je omrekenen naar geld.

Dan kun je berekenen wat je nog niet weet.

Je kunt het missende percentage invullen bij de inkoop. Dat is 40% ➡️ (100 - 60 = 40)
Nu kun je ook de verkoopprijs berekenen.
De inkoopprijs is € 100 en je hebt net berekend dat dit 40% is van de totale verkoopprijs. Om de verkoopprijs te berekenen. Deel je de inkoopprijs door het percentage.
Dus € 100/40 = € 2,5. En dit vermenigvuldig je dan met 100%.  De uitkomst is € 250 en dit is de verkkoopprijs.

Opslag

Opslag is iets anders dan marge. Het is een bedrag of percentage dat je bovenop de inkoopprijs zet. Dat samen is dan de verkoopprijs.
Inkoopprijs + opslag % = verkoopprijs (omzet).

De inkoop weet je, deze is € 100. Dus € 100 + 60% = ...... Deze uitkomst wil je berekenen.

De verkoopprijs € .....        160%
De opslag          € .......        60%
De inkoop          € 100      100%

Nu kun je de verkoopprijs berekenen. De inkoop € 100 delen door 100% en dat vermenigvuldigen met 160% ➡️ (100 / 100) x 160 = € 160.
Een korte manier is € 100 vermenigvuldigen met 1,6.

Verschil marge en opslag

Je ziet dus al dat een marge van 60% een hogere verkoopprijs geeft dan een opslag van 60%. Terwijl de inkoopprijs gelijk is. Dit komt omdat je het op verschillende manieren berekent. Een marge van 60% zorgt uiteindelijk voor een hogere brutowinst dan een opslag van 60%.

En uiteindelijk wil je een zo hoog mogelijke brutomarge. Deze marge is namelijk nodig om alle overige bedrijfskosten (denk aan huur, personeel, kantoorkosten etc.) te kunnen betalen en dan nog winst over te houden.

Ik ben benieuwd. Reken jij met marge of opslag? En welke overweging heb je daarbij gemaakt? Wil je dat met mij delen?

Reactie plaatsen